Nghe Chủ đề tiếng Anh | Nghiện ngồi là một loại nghiện ‘thuốc lá kiểu mới’

Sitting is the new smoking

The results are in folks and they aren’t pretty. I hope you’re sitting down for this. Well actually, on second thought, why don’t you stand up for it: Chairs are the new cigarettes.

That’s right. Sitting is actually worse than smoking when it comes to health. Evidence is piling up that prolonged sitting increases the risk of developing serious illnesses like cancer, heart disease, and Type 2 diabetes.

And even scarier, just like the effects of smoking, the consequences of long-term sitting are not reversible through exercise or other good health habits.

According to researchers from Toronto, this means that even if you exercise daily and are in good shape, if you spend many hours a day sitting, you might as well be smoking cigarettes . This is because prolonged sitting increases your rate of lung cancer by over 50% and the risk of developing Type 2 diabetes by 90%.

On top of that, a study found that women who were inactive and sat over 6 hours a day were 94% more likely to die over a 13-year period than those who were physically active and sat less than 3 hours a day.

I bet you’re standing up now.

That’s what Clint Warren did. Back in 2008, Clint had hit rock bottom physically, mentally, and emotionally. He decided to turn his life around, quit smoking, eat a healthy diet, and get exercise. But in spite of his new healthy habits, he was still sitting for 8 hours a day as part of his job.

In 2011, he read an article about the dangers of prolonged sitting, and then decided to take action by building a standing desk. He didn’t have the money to buy one, so heimprovised by putting a coffee table on top of his work desk.

It looked a little funny, but it did the trick. Over time, he lost more weight, had more energy and focus, and developed better posture. Best of all, he felt a sense of satisfaction at the end of the day, when he could finally sit down and rest.

And Clint is not the only one standing up for his own health. Growing numbers of people around the world are starting to use standing desks and even treadmill desks.

In addition, some companies are even offering their employees the option of using a standing desk. In fact, Denmark just became the first country to make the workplace choice between a sitting and standing desk mandatory.

So the evidence is overwhelming: sitting kills.

Want to try a standing desk? It’s easy. Just put your computer monitor on a stack of books, and your keyboard on a box and you’re ready to go.

Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) sit down
ngồi xuống

(to) stand up
đứng dậy

(to) pile up
chất đống, tích lũy, kéo dài

risk of s.th
sự mạo hiểm với cái gì

lung cancer
ung thư phổi

on top of s.th/s.o
thêm vào cái gì, ở trên ai/cái gì

(to) turn s.th around
thay đổi cái gì

​Ngồi là loại ‘nghiện thuốc lá kiểu mới’

Những kết quả nghiên cứu này không vui vẻ gì khi mọi người biết được. Tôi tin rằng bạn vẫn đang ngồi đọc bài này. Ồ! thật ra là, ở ý thứ 2, tại sao bạn không thử đứng lên: những cái ghế giống những điếu thuốc kiểu mới.

Đúng vậy . Thực sự ngồi là một điều tệ hơn hút thuốc khi nói về sức khỏe. Bằng chứng là khi ngồi kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh rất nghiêm trọng như ung thư, tim và tiểu đường Loại  2.

Và thậm chí còn đáng sợ hơn, giống như tác dụng của hút thuốc , hậu quả của việc ngồi lâu là không thể cứu vãn được thông qua tập thể dục hoặc thói quen luyện tật sức khỏe khác.

Theo các nhà nghiên cứu đến từ Toronto, điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn tập thể dục hàng ngày và ở trong tình trạng thể chất tốt, nhưng nếu bạn dành nhiều giờ một ngày chỉ ngồi thì hậu quả cũng tương tự như hút thuốc lá. Kết quả nàylà do ngồi lâu làm tăng tỷ lệ ung thư phổi hơn 50% và nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 lên 90%.

Còn tệ hơn nữa, một nghiên cứu khác cho thấy những người phụ nữ không hoạt động và ngồi hơn 6 tiếng một ngày tăng 94 % nguy cơ tử vong và giảm tuổi thọ khoảng thời gian 13 năm so với những người hoạt động thể chất và ngồi ít hơn 3 giờ một ngày.

Tôi cá rằng bạn đang đứng dậy.

Đó là những gì Clint Warren đã làm. Trở lại năm 2008, Clint đã thất vọng tột cùng về thân thể, tinh thần, và tình cảm. Ông đã quyết định thay đổi cuộc sống của mình, bỏ hút thuốc lá và kèm theo đó là một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Nhưng bất chấp những thói quen lành mạnh mới của mình, ông vẫn đang ngồi trong 8 giờ một ngày như là một phần của công việc của mình.

Năm 2011, ông đọc một bài báo về sự nguy hiểm của ngồi kéo dài, và sau đó quyết định hành động bằng cách tạo ra một bàn đứng. Ông không có tiền để mua một cái bàn như thế, vì vậy ông đã tự làm bằng cách đặt một chiếc bàn cà phê trên bàn làm việc của mình.

Nó trông hơi buồn cười, nhưng nó đã là một thủ thuật hay. Theo thời gian, ông giảm cân nhiều hơn, có nhiều năng lượng và sự tập trung và phát triển tư thế tốt hơn. Tốt hơn hết, anh cảm thấy sảng khoái hơn vào cuối ngày và cuối cùng anh có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi.

Và Clint không phải là người duy nhất vượt lên cho sức khỏe của chính mình. Số lượng người dân trên khắp thế giới đang bắt đầu sử dụng bàn đứng và thậm chí cả bàn có máy chạy bộ ở khắp nơi trên thế giới.

Ngoài ra, một số công ty thậm chí còn cung cấp cho nhân viên của họ về tùy chọn sử dụng bàn đứng hay không. Trong thực tế, Đan Mạch chỉ trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện các lựa chọn nơi làm việc giữa một ngồi và đứng bàn bắt buộc.

Vì vậy ngồi là dấu hiệu của sự tự sát mà ta không cưỡng lại được.

Bạn có muốn thử một bàn đứng? Thật dễ dàng. Chỉ cần đặt màn hình máy tính của bạn vào một chồng sách, và bàn phím của bạn vào một chiếc hộp và bạn đã sẵn sàng để có nó.