Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

28/12/2019 Mức cơ bản
Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.
Bài viết khác
Tôi học tiếng Anh như thế nào?

Tôi học tiếng Anh như thế nào?

12/03/2019 Mức trung cấp
Lợi ích của việc học tiếng Anh

Lợi ích của việc học tiếng Anh

26/10/2018 Mức trung cấp