GRAMMAR POINTS | Subject – verb Agreement (Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ)

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ (CN)  và động từ (ĐT)

Thông thường trong giao tiếp hay trong văn viết chúng ta thường hay mắc phải những sai lầm nghiêm trọng về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều).

Quy tắc chung:

  • Chủ ngữ số ít đi cùng động từ số ít:                     He is a teacher. 
  • Chủ ngữ số nhiều đi cùng động từ số nhiều.         We are teachers.

Tuy nhiên, đôi khi chủ ngữ còn hòa hợp với động từ tùy theo ý tưởng diễn đạt hoặc danh từ/đại từ đứng trước theo các quy tắc nhất định. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ:

  1. KHi 2 danh từ nối với nhau bằng từ “and”

Khi 2 danh từ nối nhau bằng chữ “and” thì động từ chia số nhiều:

Example:             My mother and my father are watching TV now.

                           Mẹ và bố tôi đang xem phim.

Every day, and my friends go to school by bus.

                           Hàng ngày, tôi và các bạn đi học bằng xe buýt.

LƯU Ý:   TRỪ các trường hợp sau thì bắt buộc phải dùng số ít:

* Khi chúng cùng chỉ một người, 1 vật, 1 món ăn hay 1 khái niệm: 

Example:              Bread and meat is my favorite dish.

  Bánh mì thịt là món ăn ưa thích của tôi.

President and CEO is Mr Smith

Chủ tịch kiêm giám đốc là ông Smith.

* Phép cộng thì dùng số ít:
Example:               Two and three is five. (2 + 3 = 5).

khi chủ ngữ số ít hoặc danh từ không đếm được

sự hòa hợp giữa cn và động từ

 

sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

khi chủ ngữ là đại từ bất định