Con thỏ và con rùa

The Hare and the tortoise

truyện ngụ ngôn song ngữ thỏ và rùa

Rabbit and turtle

Once upon a time, a hare went to a pool to quench his thirst. As a matter of chance, he saw a slow-moving tortoise over there and mocked at him. The tortoise felt pinched and challenged the hare for a race.

The hare accepted the challenge with a smile. The next morning, they both met at the starting point and the race began. As expected, the hare went far ahead of the tortoise.

After covering more than half of the distance, he started feeling bored. As the tortoise was quite far behind, the hare thought of taking some rest. So he stopped and began eating blades of green grass. Having his had fill, he felt asleep. Nearby, he saw a shady bush and laid down under it.

As for the tortoise, he constantly moved along at his slow pace and overtook the sleeping hare. He reached the destination point and won the race.

When the hare awoke, it was fairly late. He feared that the tortoise might have passed by him. So he ran at a break-neck speed but reaching the destination point, was highly disappointed to find his rival already there as a winner.

This story, therefore, teaches us that, one who moves steadily though slow, is never a looser. That’s why we say, “Slow and steady, wins the race.”

Thỏ và Rùa

thỏ và rùa

thỏ và rùa thi chạy

Ngày xửa ngày xưa, trong khi một Chú Thỏ đến hồ nước để làm dịu cơn khát. Tình cờ thay, chú Thỏ đã nhìn thấy Một Chú Rùa di chuyển chậm trên đó và chế giễu Rùa. Rùa cảm thấy … và thách thức Thỏ một cuộc đua.

Thỏ chấp nhận thử thách và còn cười nữa chứ. Sáng hôm sau, họ cùng nhau đến điểm xuất phát và cuộc đua bắt đầu. Đúng như dự đoán, Thỏ tiến về phía trước của Chú Chú Rùa.

Sau khi hơn nủa chặn đường, Thỏ bắt đầu cảm thấy chán nản. Dường như Rùa đã ở xa phía sau, Thỏ nghĩ đến việc nghỉ ngơi một chút. Sau khi ăn no, Thỏ cảm thấy buồn ngủ. Gần đó, Thỏ nhìn thấy một bụi cây mát mẻ và nằm xuống dưới đó.

về phía Rùa, Rùa cứ đi theo tốc độ chậm rãi của mình mà đi và vượt qua Chú Thỏ đang ngủ. Chú Rùa đã đến đích và chiến thắng cuộc đua.

Khi Thỏ thức dậy đã khá muộn. Thỏ lo sở rằng Rùa có thể đã vượt qua mặt Chú ta. Vì thế, chú ta chạy nhanh với tốc độ chóng mặt và tiến tới đích nhưng Thỏ đã rất thất vọng khi thấy Rùa đã có mặt ở đó như một người chiến thắng.

Do đó, câu chuyện này muốn dạy chúng ta rằng, di chuyển chậm nhưng đều đặn thì chắc chắn sẽ thắng cuộc.