Trình duyệt của Cốc Cốc nổi lên như là mối đe dọa cho vị trí số 1 của Chrome tại Việt Nam

Trình duyệt của Cốc Cốc nổi lên như mối đe dọa cho vị trí số 1 của Chrome tại Việt Nam

 

Internet Explorer ( IE ), Firefox và Google Chrome từng được xem là “ba ông trùm” tại Việt Nam. Tuy nhiên, IE đã không được người Việt sử dụng trong hai năm qua. Firefox cũng đã đi vào quên lãng.

Trong khi đó, người sử dụng máy tính đã liên tục phàn nàn rằng Chrome “ngốn” quá nhiều dung lượng của máy tính. Cốc Cốc đã nổi lên như một đối thủ mạnh cạnh tranh với Chrome khổng lồ.

Cốc Cốc là một “tân binh” so với Chrome và các trình duyệt khác. Chỉ mới trình làng hai năm gần đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết đây là một lợi thế lớn của Cốc Cốc, bởi vì các nhà lập trình có thể học hỏi từ kinh nghiệm của các “cựu chiến binh” và tránh những sai lầm của các cựu chiến binh đã làm.

Cốc Cốc được phát triển bởi ba chàng trai trẻ Việt Nam muốn cạnh tranh với “các anh lớn” IE, Firefox và thách thức vị trí số 1 của Chrome.

Tháng 5 năm 2013, Cốc Cốc được xếp hạng là một trong ba trình duyệt nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Và bây giờ là đối thủ mạnh nhất của Chrome và dự kiến sẽ vượt qua nó ở Việt Nam.

Cốc Cốc có thể đáp ứng các yêu cầu mà người Việt kỳ vọng được thấy trong các trình duyệt hiện đại, truy cập Facebook bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, với tất cả mạng di động, để tải các clip và video từ các trang web.

Cốc Cốc cho phép người dùng tải về các tập tin với tốc độ rất cao. Nó cung cấp nhiều tiện ích cho người dùng Việt, từ việc kiểm tra chính tả tiếng Việt để gợi ý chính tả đúng với độ chính xác cao hơn 90%. Gần đây nhất, Cốc Cốc bắt đầu cung cấp sự hỗ trợ cho người dùng trong việc giải quyết các câu hỏi toán học và hóa học.

Các nhà phân tích cho rằng, đội ngũ làm việc Cốc Cốc đã tối ưu hóa trình duyệt để phục vụ tốt nhất cho người Việt Nam. Thông qua sự phát triển đó có thể thấy rằng Cốc Cốc là một trình duyệt được sản xuất bởi người Việt cho người dùng Việt.

Chỉ sáu tháng sau khi ra mắt, Cốc Cốc được đặt tên là ” Cờ rôm + “, đã có 11 triệu lượt tải về, hơn 1 triệu người sử dụng thường xuyên mỗi ngày và 3,6 triệu người sử dụng mỗi tháng.

Theo StatCounter, tại thời điểm đó, ” Cờ rôm + ” chiếm hơn 1 phần trăm thị phần trong nước.

Trong khi đó, comScore cho biết tổng số người sử dụng hàng ngày của trình duyệt Cốc Cốc và công cụ tìm kiếm hiện nay là 4.190.000. Cốc Cốc đứng thứ hai tại Việt Nam về sự phổ biến, chỉ sau Google với 5,95 triệu người sử dụng.

Trong các tin tức liên quan, Hubert Burda Media Đức vào đầu năm 2015 thông báo rằng họ sẽ đầu tư vào trình duyệt web tiếng Việt và công cụ tìm kiếm Cốc Cốc.

 

Dịch bởi: cepnguyen

Coc Coc browser emerges as threat to Chrome’s No. 1 spot in Vietnam

Internet Explorer (IE), Firefox and Google Chrome were once the “three big lords” to most Vietnamese. However, IE has not been used by Vietnamese for the last two years. Firefox has also passed into oblivion.

Meanwhile, computer users have repeatedly complained that Chrome “eats up” too much of their computers’ CPU. Coc Coc has emerged as a strong rival to Chrome the giant.

Coc Coc is a “rookie” compared with Chrome and other browsers. Iit is just two years old. However, analysts said this is a great advantage of Coc Coc, because its developers can learn from the experience of “veterans” and avoid mistakes the veterans had made.

Coc Coc was developed by three young Vietnamese men who wanted to compete with their “elder brothers” IE and Firefox and challenge Chrome’s Number 1 position.

In May 2013, Coc Coc was ranked as one the three best known browsers in Vietnam. And it is now the strongest rival to Chrome, and and is expected to overtake it in Vietnam.

Coc Coc can satisfy the requirements that Vietnamese expect to see in modern browsers, from accessing Facebook anytime and anywhere, with any mobile network operator, to downloading clips and videos from websites.

Coc Coc allows users to download files at a very high speed. It offers many utilities to Vietnamese users, from checking Vietnamese spelling to suggesting the correct spelling with high accuracy of over 90 percent. Most recently, Coc Coc began to provide support to users in solving math and chemistry questions.

Analysts have said that the Coc Coc team has been optimizing the browser to best serve Vietnamese. Its developers say that Coc Coc is a Vietnamese-made browser for Vietnamese.

Just six months after its debut, Coc Coc, which was then named “Cờ Rôm +”, had 11 million downloads, over 1 million regular users per day and 3.6 million users per month.

According to StatCounter, at that time, “Cờ Rôm +” accounted for over 1 percent domestic market share.

Meanwhile, comScore reported that the total number of daily users of the Coc Coc browser and search engine is now 4.19 million. Coc Coc ranks second in Vietnam in terms of popularity, just below Google with 5.95 million users.

In related news, Germany’s Hubert Burda Media in early 2015 announced that it will invest in Vietnamese web browser and search engine Coc Coc.