IELTS Reader – Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút

Ứng dụng IELTS Reader – Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General).

IELTS Reader is prepared intensively for both academic and general IELTS learners who search for a convenient way to practice Reading Skills.

app ielts reader


(Download: IELTS Reader. It is run on iOS platforms)

Có 6 dạng câu hỏi được biên soạn trong ứng dụng này và đó cũng là những dạng câu hỏi phổ biến trong các bài thi IELTS Reading.

1. Information identification questions

 • True/False/Not Given
 • Yes/No/Not Given

2. Multiple choice questions
3. Information matching

 • Matching headings
 • Matching Paragraph information

4. Matching sentence endings
5. Gap filling

 • Sentence completion
 • Summary completion
 • Table Completion
 • Flow Chart Completion
 • Diagram Completion
 • Short answer question

6. List selection

Theo kinh nghiệm giảng dạy của chúng tôi, cách hiệu quả nhất trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS đó là thực hành đọc các đoạn văn ngắn mà người đọc chỉ cần dành ra những khoảng thời gian trống trong ngày để thực hành. Thực ra, học viên của chúng tôi chỉ mất trung bình từ 3-5 phút để hoàn thành một bài tập.

Các bài tập cũng điểm qua đầy đủ các chủ đề hay gặp trong các sách luyện thi IELTS. Vì vậy, những người dùng ứng dụng này sẽ sớm làm quen với các nội dung khác nhau và học được nhiều từ vựng liên quan cho mỗi chủ đề.

Hơn thế nữa, ứng dụng này được thiết kế tinh tế và tương thích với nền tảng iOS với các tính năng cũng như cách thức sử dụng. Do đó, trả nghiệm của bạn trên các thiết bị của Apple sẽ được hỗ trợ tốt nhất với ứng dụng của chúng tôi.

IELTS Reader – Reading exercises in a minute

IELTS Reader is prepared intensively for both academic and general IELTS learners who search for a convenient way to practice Reading Skills.

ứng dụng ielts reader


(Download: IELTS Reader. It is run on iOS platforms)

This app includes 6 common question types which are typically used in the tests:

1. Information identification questions

True/False/Not Given

Yes/No/Not Given

2. Multiple choice questions
3. Information matching

Matching headings

Matching Paragraph information

4. Matching sentence endings
5. Gap filling

 • Sentence completion
 • Summary completion
 • Table Completion
 • Flow Chart Completion
 • Diagram Completion
 • Short answer question

6. List selection

According to our teaching experience, the most effective approach for IELTS preparation is to do with the short reading passages that readers can make use of their gap-time of a day. In fact, our students have just spent about 3-5 minutes to finish one exercise in average.

The exercises cover a range of topics which are often mentioned in many textbooks for IELTS learners. Hence, our app users will soon get accustomed to different reading texts and learn many relavant vocabularies for each topic.

Apart from this, this app is designed sophisticatedly and accompanied by iOS platform with its features and operation. So, your experience with your device would be well fitted with our methods.