Câu chuyện ngắn về sự tự tin

A Short Story on Self Confidence

There was a business executive who was deep in debt and could see no way out.

Creditors were closing in on him. Suppliers were demanding payment. He sat on the park bench, head in hands, wondering if anything could save his company from bankruptcy.

Mời bạn tham khảo thêm:

bài học ngắn về sự tự tin

câu chuyện ngắn về sự tự tin

Suddenly an old man appeared before him. “I can see that something is troubling you,” he said.

After listening to the executive’s woes, the old man said, “I believe I can help you.”

He asked the man his name, wrote out a check, and pushed it into his hand saying, “Take this money. Meet me here exactly one year from today, and you can pay me back at that time.”

Then he turned and disappeared as quickly as he had come.

The business executive saw in his hand a check for $500,000, signed by John D. Rockefeller, then one of the richest men in the world!

“I can erase my money worries in an instant!” he realized. But instead, the executive decided to put the uncashed check in his safe. Just knowing it was there might give him the strength to work out a way to save his business, he thought.

With renewed optimism, he negotiated better deals and extended terms of payment. He closed several big sales. Within a few months, he was out of debt and making money once again.

Exactly one year later, he returned to the park with the uncashed check. At the agreed-upon time, the old man appeared. But just as the executive was about to hand back the check and share his success story, a nurse came running up and grabbed the old man.

“I’m so glad I caught him!” she cried. “I hope he hasn’t been bothering you. He’s always escaping from the rest home and telling people he’s John D. Rockefeller.”

And she led the old man away by the arm.

The astonished executive just stood there, stunned. All year long he’d been wheeling and dealing, buying and selling, convinced he had half a million dollars behind him.

Suddenly, he realized that it wasn’t the money, real or imagined, that had turned his life around. It was his newfound self-confidence that gave him the power to achieve anything he went after.

Câu chuyện ngắn về sự tự tin

Có một giám đốc kinh doanh mắc phải món nợ dài hạn và có thể không trả nợ được.

Chủ nợ đã niêm phong nhà ông. Những nhà cung cấp yêu cầu phải thanh toán. Anh đã ngồi trên một chiếc ghế công viên, tay chống cằm và nghĩ xem có bất cứ điều gì có thể cứu công ty khỏi phá sản.

câu chuyện ngắn về sự tự tin

bài học về sự tự tin

Đột nhiên một ông già xuất hiện trước mặt ông. Ông già nói: “Tôi có thể nhìn thấy một vài vấn đề của bạn”.

Sau khi nghe những lời chân thành về vấn đề mà người kia mắc phải: Ông già nói,” Tôi tin tôi có thể giúp bạn”

Ông già hỏi tên anh và viết tên anh vào một tấm séc, và đặt nó vào bàn tay anh nói rồi nói: “Nhận số tiền này. Hãy gặp tôi ở đây đúng một năm nữa tính từ hôm nay, và bạn có thể trả lại cho số tiền này vào thời điểm đó”.

Sau đó ông đã đi và biến mất nhanh như khi ông đã đến.

Anh giám đốc đã nhìn thấy trong bàn tay là một tấm séc giá trị 500.000 USD, được ký bởi John D.Rockefeller, một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới.

Anh đã nhận ra rằng: “Tôi có thể xóa bỏ nỗi lo về tiền bạc ngay lập tức”. Nhưng thay vào đó, giám đốc đã quyết định không rút tiền mặt vì muốn đảm bảo số tiền đó vẫn còn. Anh ấy nghĩ rằng: Chỉ biết nó hiện diện có thể cung cấp cho anh sức mạnh để làm việc một cách tiết kiệm.

Với sự lạc quan trở lại. Anh đã có những cuộc thỏa thuận làm ăn tốt hơn và những điều kiện thanh toán tốt hơn. Anh đã đóng lại những thương vụ lớn. Trong vòng một vài tháng, anh đã trả hết nợ và kiếm được nhiều tiền trở lại.

Tất nhiên một năm sau, anh đã trở lại công viên với một tấm séc. Tại thời điểm đã hẹn như lúc trước, ông già đã xuất hiện. Nhưng chỉ khi người giám đốc đã cầm trong tay tấm séc và chia sẻ câu chuyện thành công của anh, một y tá đã tới ngay lúc đó và nắm lấy tay ông già.

Cô ấy đã khóc và nói: “Ôi tôi vui vì đã tìm thấy ông ấy. Tôi hy vọng ông ấy đã không làm phiền bạn. Ông ấy luôn luôn chạy ra khỏi nhà và nói với mọi người rằng ông là John D.Rockefeller.”

Và cô đã cầm tay và dẫn ông đi.

Anh giám đốc ngạc nhiên đứng đó, choáng váng. Suốt một năm anh đã âm thầm và giải quyết, mua và bán, tin chắc anh có nửa triệu đôla chống lưng.

Đột nhiên, anh đã nhận ra đó không phải là tiền, sự thực hay là sự hình dung đã biến đổi cuộc sống của anh. Đó là sự tự tin mà anh đã tìm thấy và đã mang lại sức mạnh cho anh để đạt được bất cứ điều gì sau khi anh rời khỏi trong lần trước.