Học tiếng Anh theo chủ đề | Nhựa (Plastic)

Mời bạn tham khảo bài viết học tiếng anh theo chủ đề nhựa Plastic tại đây!

từ vựng về chất liệu nhựa plastic

Plastic

Mời bạn tham khảo thêm:

It’s amazing to think there wasn’t any plastic one hundred years ago. Now it’s everywhere. Almost everything that’s made has some plastic in it.

Whoever invented it must be really rich. There are all kinds of plastic. It’s pretty useful stuff. I once went to an exhibition on plastic.

I was shocked to see just how important it is in our lives. Look around you and count how many things you see or have or are wearing that are made of plastic

 One day, we’ll need to find a replacement for plastic. That’s because oil will run out and plastic is made from oil. Maybe in the future there’ll be plastic museums full of valuable plastic.

People will buy antique plastic. I think I’ll save some pens and plastic carrier bags. They might be worth something in the future.

Nhựa

học tiếng anh theo chủ đề nhựa plastic

Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng không hề có nhựa cách đây một trăm năm. Bây giờ nó có ở khắp mọi nơi. Hầu như tất cả mọi thứ được làm đều có một số nhựa trong đó.

Người nào phát minh ra nó chắc giàu ghê lắm. Có rất nhiều loại nhựa. Đó là công cụ khá hữu ích. Tôi từng đi đến một cuộc triển lãm về nhựa

Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Nhìn xung quanh bạn và đếm có bao nhiêu thứ bạn nhìn thấy hoặc có hoặc đang mặc mà làm bằng nhựa.

Vào một ngày, Chúng ta sẽ cần phải tìm một sự thay thế cho nhữa. Đó là vì dầu sẽ cạn kiệt và nhựa được làm từ dầu. Có thể trong tương lai sẽ có bảo tàng nhựa đầy nhựa có giá trị

Mọi người sẽ mua nhựa cổ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lưu dữ một số bút và túi đựng bằng nhựa. Chúng nó có thể có giá trị nào đó trong tương lai