Chủ đề tiếng Anh phổ biến | Tình nguyện viên (Bài số 146)

Volunteer

Being a volunteer is one of the best things you can do with your life. It’s a great way to help other people. It’s also very satisfying to know that you are not wasting your time and are helping people who need help.

Many of us could and should be out there doing voluntary activities of some kind. So many volunteer organizations need extra hands. It really is easy. Just pick up the phone and offer your services.

I think too many of us settle into a lazy lifestyle. We just want to come home and watch TV. Life is much more interesting when you’re a volunteer.

I’ve found it really opens your eyes to how some people live. It’s sometimes sad to see how the government lets people down, but at least I’m doing my bit.

Mời bạn tham khảo thêm:

Tình nguyện viên

Làm một người tình nguyện viên là một điều tốt nhất bạn có thể làm đối với cuộc sống của bạn. Đó là một việc cao cả để giúp đỡ những người khác. Sẽ hài lòng khi bạn biết rằng bạn không lãng phí thời gian của mình khi giúp đỡ nhưng người cần giúp đỡ.

Nhiều người trong chúng ta có thể và nên tham gia một số hoạt động tình nguyện bên ngoài. Nhiều tổ chức tình nguyện đang cần thêm người. Điều này thật sự  là dễ dàng. Chỉ cần nhấc điện thoại lên và nói cho họ biết bạn có thể làm được gì.

Tôi nghĩ rằng có quá nhiều người trong chúng ta chìm vào trong lối sống lười biếng. Chúng ta chỉ muốn về nhà và xem ti vi. Cuộc sống thú vị hơn nhiều khi bạn là một tình nguyện viên.

Tôi đã thực sự mở mang tầm mắt và hiểu thêm cuộc sống của người khác như thế nào. Đôi lúc buồn khi thấy chính phủ làm cho mọi người thất vọng như thế nào nhưng ít nhất tôi đang làm công việc của mình.