Học tiếng Anh theo các chủ đề phổ biến | French Fries (Khoai tây chiên)

French Fries

Someone once told me that French fries are not French. There must be some connection between fries and France, otherwise they wouldn’t be called French Fries.

Wherever they are from, I love them. I guess they’re the most popular food in the world. Everyone eats French fries. They are very versatile – you can eat them with so many things.

You can even have a French Fries sandwich. People put all sorts of things on top of French fries. I love ketchup and mayonnaise on my fries – both together. You have to have salt.

The only time I don’t like fries is when they are cold. I get angry if I get fries that aren’t hot in a fast food restaurant. I take them back immediately. All of this talk of French fries has made me want to eat some

Mời bạn tham khảo thêm:

Khoai tây chiên

Có lần ai đó nói với tôi rằng Khoai tây chiên không phải là của Pháp. Điều đó phải có một số liên kết giữa khoai tây chiên và người Pháp. Hay nói cách khác chúng sẽ không được gọi là khoai tây chiên Pháp.

Cho dù chúng có nguồn gốc từ đâu, tôi đều thích chúng. Tôi đoán chúng là món ăn phổ biến nhất trên thế giới. Tất cả mọi người đều ăn khoai tây chiên. Chúng rất dễ ăn, bạn có thể ăn kèm chúng với rất nhiều thứ.

Thậm chí bạn còn có món sandwich khoai tây chiên. Mọi người cho tất cả mọi thứ lên phần trên cùng của khoai tây chiên. Tôi thích có cả sốt cà chua và sốt mayonnaise trong món của tôi. Bạn phải cho cả muối.

Tôi chỉ không thích món khoai tây chiên khi chúng bị nguội lạnh. Tôi trở nên giận dữ nếu chúng không còn nóng trong nhà hàng ăn nhanh. Tôi trả chúng lại ngay lập tức. Tất cả những thứ nói về khoai tây chiên làm cho tôi muốn ăn chúng.