Học tiếng Anh theo các chủ đề phổ biến | Nụ hôn (Kissing)

Kissing

học tiếng anh theo các chủ đề phổ biến nụ hôn kissing

If you think about it, kissing is strange. I mean, here we are in the twenty-first century and we still like kissing. I think we’re the only species on Earth that does this.

Mời bạn tham khảo thêm:

Of course, there are different kinds of kissing. Kissing your parents or friends as a greeting is normal enough. That’s just like a friendly handshake. Passionate kissing is different. I’m not complaining though.

I think kissing is great. I remember my first kiss. It was very exciting. I was nervous though because I kept thinking if I was doing it right.

Some people say there is an art to kissing. I’m not so sure. If you love someone enough, you’ll be artistic enough. One thing I don’t like about kissing is people who do it next to you on the train or bus. Yuck!

Nụ hôn

Nếu bạn nghĩ về nó, nụ hôn là sự lạ lẫm. Tôi cho rằng ở đây chúng ta đang trong thế kỉ 21 và chúng ta vẫn còn thích nụ hôn. Tôi nghĩ chúng ta chỉ là một trong những loài trên trái đất này.

Tất nhiên, có nhiều kểu hôn. Nụ hôn của bố mẹ bạn hay những người bạn của bạn như một lời chào bình thường. Nó như là một cái bắt tay thân thiện. Nụ hôn đam mê thì khác. Mặc dù tôi không phàn nàn.

Tôi nghĩ nụ hôn thì tuyệt vời. tôi nhớ nụ hôn đầu của tôi. Tuy nhiên tôi đã nhút nhát vì tôi đã giữ suy nghĩ liệu tôi đang làm đúng.

Một vài người nói đó là một nghệ thuật để hôn. Tôi cũng không chắc . Nếu bạn yêu ai đó , bạn sẽ có đủ nghệ thuật. Một điều tôi không thích về nụ hôn là con người người mà làm nó với bạn trên tàu ngầm hay xe bus.