IELTS Speaking Part 1 | CÁC CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN  (Câu hỏi và hướng dẫn trả lời)

Không có một đáp án “cứng” để trả lời các câu hỏi trong phần thi IELTS Speaking Part 1. Bạn có thể tham khảo bài viết này để có thể hình dung những chủ đề phổ biến và những câu hỏi xung quanh chủ đề đó. Mặc dù, không bạn không nên học thuộc lòng các câu trả lời cho câu hỏi đó, tuy nhiên cũng có những quy tắc trả lời mà bạn phải luôn ghi nhớ. Một trong số đó như: Câu trả lời tránh lặp lại từ trong câu hỏi, Giải thích có kèm theo ví dụ minh họa, sử dụng hình thức so sánh (tương đồng, hoặc trái ngược) trước khi kết thúc câu trả lời.

ielts speaking part 1

ielts speaking part 1

Chủ đề mẫu: Reading and writing

5 câu hỏi từ 1 đến 5 là những câu hỏi về các hoạt động thường ngày và những câu hỏi này thuộc loại câu hỏi đơn giản và trực tiếp. Số điểm của bạn sẽ phụ thuộc vào cách bạn đề cập tới những điểm ngữ pháp & từ vựng như sau:

 • Sử dụng những “từ vựng lưu loát” để tạo câu nói tự nhiên như: well; oh; I’m afraid; to be honest; actually.
 • Sử dụng cách nói thay thế một từ cùng ý trong câu hỏi, hoặc sự khẳng định để tránh đi sự lặp lại từ vựng trong câu hỏi: I don’t; yes there is; all kinds.
 • Sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những hoạt động thường ngày: get; use; spend.
 • Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói đến hoạt động đang diễn ra: I’m studying.
 • So sánh giữa tình huống hiện tại và quá khứ có thể nói: used to spend.
 • Mở rộng câu trả lời bằng cách đưa ra những lý do để giải thích, câu ví dụ minh họa hoặc sử dụng cấu trúc nhượng bộ.

Mời bạn tham khảo thêm:

1. Do you read a daily newspaper?

I don’t, I’m afraid. Like a lot of people, I get my news from the internet. It’s so much faster.

2. What kind of books do you like to read?

Oh, all kinds really. I’ve got about a hundred books at home, actually: fiction, non-fiction, and lots of books about art.

3. How often do you use a library?

Well, I’m a student so I’m in the library almost everyday. I don’t always use it to find books, though. I’m more likely to use the computer facilities to look for information online.

4. How many hours a week do you spend reading?

These days I only spend one or two hours reading a book, to be honest. But when I was younger I used to spend almost all my free time reading.

5. Is there anything you find hard to read?

Yes there is, actually. I’m studying to become an accountant and the textbooks are really difficult. I have to read them if I want to pass my exams, though.

5 câu hỏi tiếp theo, từ câu 6 đến câu 10 khó hơn so với 5 câu hỏi trên khi bạn phải sử dụng các thời điểm khác nhau hoặc phải trả lời bằng chính trải nghiệp thực của mình. Để đạt số điểm cao trong phần thi này, bạn cần phải lưu ý những điểm sau:

 • Thể hiện khả năng sẵn sàng trả lời câu hỏi bằng 1 câu trả lời đầy đủ và chi tiết (câu 6, câu 7).
 • Sử dụng từ nhấn mạnh số lượng như : much, just để thêm vào thông tin về mối quan tâm của mình (câu 7, câu 9).
 • Đưa ra lời bình luận về một lập luận nào đó trong câu trả lời (câu 7).
 • Sử dụng các câu trúc ngữ pháp khác nhau, nhưng phải chắc rằng bạn đang sử dụng đúng thì của động từ (câu 8).
 • Sử dụng những động từ khuyết thiếu như must be Khi bạn không chắc chắn về câu trả lời hoặc một lời nhận xét nào đó (câu 9).
 • Thể hiện sự thừa nhận một lập luận nào đó trong câu hỏi và trả lời ý của bạn bằng cách sử dụng từ would (câu 10).

6. What kind of books did you read as a child?

When I was in primary school I used to really like adventure stories. Huckleberry Finn was probably my favourite book. I think I read it more than five times!

7. What’s the last thing you read and enjoyed?

This might sound a bit strange but I got my mobile phone bill yesterday and it was much lower than I expected. That was a nice surprise!

8. Have you ever kept a diary?

I have, actually. Last year I tried to write one but it only lasted about two weeks. When I have more time, I’d like to try again.

9. What’s the most popular newspaper in your country?

I’m not sure, to be honest, but the Times of India seems to be sold everywhere so it must be that.

10. Would you ever write your own autobiography?

I don’t think I would, no. My life just isn’t interesting enough to write a book about, I’m afraid.

Hãy lưu ý rằng luôn có những cách khác nhau để trả lời cho một câu hỏi trong phần IELTS Speaking Test. Những ví dụ trên chỉ nhằm mục đích làm nổi bật một vài yếu tố để bạn có thể bổ sung vào các câu trả lời của mình để cải thiện điểm sốIELTS. Đừng bao giờ học thuộc lòng các câu trả lời đối với những câu hỏi khác nhau trong phần thi IELTS Speaking Part 1, vì cách trả lời một cách từ nhiên là tiêu chuẩn mà giám khảo rất quan tâm trong phần thi này.

Các chủ đề phổ biến khác mà bạn sẽ gặp trong phần IELT SPEAKING PART 1

ielts speaking part 1 topics and questions

ielts speaking part 1 topics and questions

Warm-up

 • Could you show me your identification card please?
 • Could you tell me your full name please?
 • What shall I call you?
 • Does your name have any special meaning?
 • Why do so many people change their names?
 • Is your name important to you?

Hometown or birth place

 • Where do you come from?
 • Where do you live?
 • Can you tell me something about your hometown?
 • Can you tell me some famous landscapes or scenic spots in your hometown?
 • Can you tell me some history of your hometown?

Personal background and information

 • Are you a student or do you have a job?
 • What do you like most about your study?
 • What kind of job do you prefer after graduation?
 • What is your major?
 • What do you do for living?
 • Could you tell me a typical day of yours?
 • How do you get your job?
 • Are you satisfied with your job?
 • What do you like most about your job?
 • What kind of job do you prefer in the future?

Hobby or inclination

 • What do you usually do in your spare time?
 • Do you prefer to stay alone or with your friends?
 • What do you usually do on weekends and weekdays?
 • What do you usually do when you go out?
 • What do you usually do with your friends?
 • Do you like reading?
 • What kind of books do you like best?
 • Do you like English? Why or why not?
 • What do you think of the importance of English?
 • What are good hobbies and bad hobbies? Why?

Future plan

 • Why do you take the IELTS test?
 • What are you planning to do in the next five years?
 • What are you planning to do in the next ten years?
 • What is the first thing you will do when you arrive at the new place?

Traveling

 • Do you like traveling?
 • Do you like travel alone or with your friends?
 • Have you traveled to other places? Where are they?
 • What do you usually do when you first arrive in a new place?
 • What are the benefits of traveling?
 • Why do so many people like traveling nowadays?
 • Do you think it’s true that travel broadens the mind?
 • Do young people and older people benefit differently from travelling?
 • How can you make sure you get the most from your travels?

Family

 • Tell me something about your family.
 • What do you like doing most with your family?
 • Who are you close to in your family?
 • In what way is your family important to you?
 • In what ways have families changed in the last hundred years?
 • Should we rely heavily on our families or is it better to try to be independent?

Friends

 • Do you have many friends? Are they casual acquaintances or close friends?
 • Do you prefer to stay with your family or with your friends?
 • Do you prefer one or two close friends or many friends?
 • Can you talk about your best friend?
 • How to make friends?
 • What do you usually do with your friends?
 • Is the time you spend with your friends as much as that you spend with your family?
 • What do you expect from a good friend?
 • Are friends as important to you as family?
 • Do you think friendships change as we get older? How?

Music

 • Do you like music?
 • What are the benefits of listening to music?
 • What kind of music do you like best?
 • Why do you like this kind of music?
 • What is your favourite musical instrument?

Transportation

 • Can you say something about the transportation in your hometown?
 • What is the common means of transport in your country?
 • Do traffic jams often occur in your hometown or in the city where you live?
 • How to solve the problem?
 • What changes in transportation have taken place in the past several years in your country?

Sport

 • Are you good at sport?
 • What sports do you play?
 • What is the most popular sport in your country?
 • What do you do to keep fit?
 • What are the best ways to keep fit?
 • Do you think most people consider exercise a chore or do they find it fun?
 • What is the most popular form of exercise in your country?