Category Tin tức song ngữ Anh Việt

Tại sao Việt Nam lại hạnh phúc?

Tại sao Việt Nam lại hạnh phúc?

Vào năm 1968, ban nhạc the Beatles đã sáng tác bài hát có tên gọi “Tiền không thể mua được tình yêu”. Suy nghĩ rằng tiền hoặc vật chất không thể sánh ngang bằng hạnh phúc đã trở nên hơi sáo rỗng. Nhưng không phải vì nghe có vẻ sáo rỗng mà điều đó làm cho nó giảm đi thực tế đúng đắn của nó.

Read More