Category Tin tức song ngữ Anh Việt

Báo tiếng Anh: Mỹ tiến hành đợt kiểm tra mới về ngành sản xuất thép của Trung Quốc

Mỹ tiến hành đợt kiểm tra mới về ngành sản xuất thép của Trung Quốc

Bộ Thương mại điều tra các cáo buộc khi các công ty Trung Quốc ‘rửa thép’ qua Việt Nam.

Báo tiếng Anh: Mỹ tiến hành đợt kiểm tra mới về ngành sản xuất thép của Trung Quốc

Read More